Projekty badawcze

 

 • Narodowe Centrum Nauki, Opus 25, 2023/49/B/ST8/03265, Alternatywne rozwiązanie dla dodatków stopowych: zaawansowane powłoki ochronne niskokosztowych stali z zastosowaniem w technologii stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych, 2024-2028, kierownik projektu PG: Piotr Jasiński. Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Energetyki - Państwowym Instytutem Badawczym (kierownik projektu - Yevgeniy Naumovich). Przyznana kwota: 2 283 352 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, M-ERA.NET 3 Call 2022 2022/04/Y/ST5/00165, Zdefektowane tlenki metali - nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych, 2023-2026, kierownik projektu: Sebastian Molin. Kwota przyznana: 617 606 PLN.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, X konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2022), POLTAJ10/2022/50/PolyCatSOFC/2023, Ogniwa tlenkowe zasilane plastikami nie podlegającymi recyklingowi, 2023-2025, kierownik projektu: Piotr Jasiński. Kwota przyznana: 416 952 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 21 2022/45/N/ST8/03351, Wydłużenie czasu życia porowatych ferrytycznych stopów o wysokiej zawartości chromu przez pokrywanie ultra cienką warstwą tlenku glinu, 2023-2025, kierownik projektu: Damian Koszelow. Kwota przyznana: 138 460 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 21 2022/45/N/ST5/03627, Spinele w układzie Cu-Mn-(Fe,Ni,Zn,Cr)-O: synteza, badania struktury, właściwości fizykochemicznych i aktywności elektrokatalitycznej operando, 2023-2025, kierownik projektu: Krystian Lankauf. Kwota przyznana: 139 650 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, OPUS 22 2021/43/B/ST8/01831, Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla, 2022-2025, kierownik projektu: Piotr Jasiński. Kwota przyznana: 1 860 000 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Sonata 17 2021/43/D/ST7/01362, Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego, 2022-2025, kierownik projektu: Karolina Cysewska. Kwota przyznana: 1 509 506 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Sonata 17 2021/43/D/ST5/01828, Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii, 2022-2025, kierownik projektu: Sylwia Pawłowska. Kwota przyznana: 1 609 180 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Daina 2 2020/38/L/ST8/00513, Tlenkowe mikro-ogniwa paliwowe typu SOFC z elementem nośnym z porowatej stali nierdzewnej: badania podstawowe, wytwarzanie i charakteryzacja, 2021-2024, kierownik projektu: Sebastian Molin, Projekt realizowany wspólnie z Kaunas University of Technology (Sigitas Tamulevicius, Brigita Abakeviciene, Tomas Tamulevicius) oraz Politechnika Warszawską (kierownik PW - Wojciech Wróbel). Przyznana kwota: 1 326 600 PLN.

 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 18 2019/35/N/ST5/01796, Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne, 2020-2023, kierownik projektu - Bartosz Kamecki.

 • Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 8 2018/30/E/ST8/00821, Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury, 2019-2024, kierownik projektu - Sebastian Molin.

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, First Team POIR.04.04.00-00-42E9/17-00, Nanocrystalline ceramic materials for efficient electrochemical energy conversion, 2018-2023, kierownik projektu - Sebastian Molin.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, V Polsko-Tajwański Program Badawczy DZP/PL-TWV/47-2018,  Materiały do bezpośredniej konwersji energii elektrycznej na węglowodory (Power2Hcarbon), 2018-2021, kierownik projektu - Piotr Jasiński. Projekt realizowany wspólnie z  National Taipei University of Technology (Princial Investigator NTUT - Sea-Fue Wang).

 • Narodowe Centrum Nauki, Harmonia 9 2017/26/M/ST8/00438, Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw (NoMaSOIC), 2018-2021, kierownik projektu - Piotr Jasiński. Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Energetyki (kierownik IEn - Yevgeniy Naumovich) z udziałem Technical University of Denmark (Mogens Mogensen, Peter Vang Hendriksen, Ming Chen).

 • Narodowe Centrum Nauki, OPUS 13 2017/25/B/ST8/02275, Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych (MiLoSoc), 2018-2022, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 12 2016/23/N/ST8/01249, MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna, 2017-2019, kierownik projektu - Dagmara Szymczewska (Dagmara Grudzień).

 • Narodowe Centrum Nauki, Preludium 12 2016/23/N/ST5/00346, Warstwy z polimerów przewodzących dla biodegradowalnych metalicznych materiałów na implanty, 2017-2019, kierownik projektu - Karolina Cysewska.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, DZP/PL-TW2/6/2015, Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy, 2015-2018, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant DI2012 025142, Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych, 2013-2016, kierownik projektu - Katarzyna Dunst

 • Narodowe Centrum Nauki, OPUS 3 2012/05/B/ST7/02153, Nowe warstwy funkcjonalne dla tlenkowych ogniw paliwowych, 2013-2016, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Iuventus Plus IP22011 036771, Zwiększenie odporności korozyjnej porowatych materiałów metalicznych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych, 2012-2014, kierownik projektu - Sebastian Molin

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, LIDER/22/103/L-2/10/NCBIR - Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 2011-2014, kierownik projektu - Grzegorz Jasiński.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, WFOŚ/D/201/174/2011 -  Tlenkowe ogniwa paliwowe zasilane biogazem, 2011-2014, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N515 243437 - Elektrokatalityczne czujniki gazów toksycznych, 2009-2012, kierownik projektu - Grzegorz Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N511 376135 - Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze, 2008-2010, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3T10B 077 29 - Nowa metoda wytwarzania tlenkowych ogniw paliwowych, 2005-2008, kierownik projektu - Piotr Jasiński.

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 8T10C 012 21 - Elektrokatalityczne czujniki gazów ze stały elektrolitem, 2000-2004, kierownik projektu - Piotr Jasiński.