2012

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 • P. Kalinowski, G. Jasiński, Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazu, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk University of Technology Faculty of ETI annals) 20, 103-111 (2012).
 • K. Kobierowska, M. Karpinska, J. Karczewski, P. Jasinski, S. Molin, High temperature corrosion resistance of porous hastelloy alloy, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk University of Technology Faculty of ETI annals) 20, 17-23 (2012)
 • A.Strzelczyk, G.Jasiński, P.Jasiński, B.Chachulski, Electrocatalytic sensor based on Nasicon with auxiliary layer, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 53 (1), 72-74 (2012).
 • K.Kobierowska, M.Karpińska, S.Molin, P.Jasiński, Oxide layers fabricated by spray pyrolysis on metallic surfaces, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 53 (1), 74-76 (2012).
 • K.Dunst, S.Molin, P.Jasiński, Impedance spectroscopy as a diagnostic tool of degradation of Solid Oxide Fuel Cells, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 53 (1), 59-61 (2012).
 • P.Jasinski, A.Strzelczyk, B.A.Chachulski, M.Gazda, G.Jasinski, Investigation of Sensing Mechanism of Nasicon Electrocatalytic Sensors in Nitrogen Dioxide and Ammonia, Procedia Engineering 47, 1418-1421 (2012).
 • G.Jasinski, A.Strzelczyk, B.Chachulski, P.Jasinski, Staircase Voltammetry Application to Electrocatalytic Gas Sensor,Procedia Engineering 47, 1422-1425 (2012).
 • K. Dunst, P. Jasiński, Data analysis of FTIR spectra for study of outlet gases of Solid Oxide Fuel Cells fuelled by biogas, Proceedings of the ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk 26-2705.2012, 145-150 (2012)
 • K. Dunst, M. Gazda, B. Kusz, P. Jasiński, Materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych zasilanych biogazem, Ekoenergetyka - biogaz. - Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego 88-95 (2012).
 • K. Dunst, Measurement platform for training of electronic nose, Advances in Chemical and Mechanical Engineering. Vol. I/II, 129-132 (2012)
 • K. Dunst. P. Jasiński, Quantum dots in gas sensing - a review, Proceedings of the 36th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2012, Kołobrzeg 26-29.09.2012 (2012).
 • K. Dunst. P. Jasiński, Quantum dots in gas sensing - a review, Microelectronic Materials and Technologies Vol.1, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej,  174-186 (2012).
 • P. Kalinowski, Ł. Woźniak, A. Strzelczyk,G. Jasiński, Identification of volatile compounds based on the electrocatalytic gas sensor responses, Microelectronics Materials and Technologies Vol.1, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej,  135-148 (2012).
 • G. Jasiński, A. Strzelczyk, Ł. Woźniak, P. Kalinowski, System setup and software for cyclic, staircase and square wave voltammetry measurements, Microelectronics Materials and Technologies Vol.1, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 187-195  (2012).
 • Ł. Woźniak, G. Jasiński, System pomiarowy sygnałów wyjściowych z elektrochemicznych czujników gazów, ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012 / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 545-550 (2012).
 • P. Kalinowski, G. Jasiński, Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów, ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012 / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ITC Young, 209-215 (2012).
 • P. Kalinowski, Ł. Woźniak, A. Strzelczyk, G. Jasiński, Identification of volatile compounds based on the electrocatalytic gas sensor responses, 36th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2012, Kołobrzeg, 26-29.09.2012, 1-14 (2012).
 • A. Strzelczyk, G. Jasiński, B. Chachulski, P. Jasiński, Hydrogen sulphide electrocatalytic gas sensor, Microelectronics Materials and Technologies Vol. 1, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 125-134 (2012).
 • A. Strzelczyk, G. Jasiński, B. Chachulski, P. Jasiński, Hydrogen sulphide electrocatalytic gas sensor, Proceedings of 36th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2012, Kołobrzeg 26-29.09.2012 (2012).
 • G. Jasiński, A. Strzelczyk, B. Chachulski, P. Jasiński, Badanie właściwości czujnika elektrokatalitycznego na bazie Nasiconu w obecności amoniaku, Materiały Konferencyjne XII Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, Karpacz, 24-27.06.2012, 58 (2012).
 • A. Strzelczyk, B. Chachulski, G. Jasniński, P. Jasiński, Badanie czujnika elektrokatalitycznego na bazie tytanianu litowo lantanowego, Proceedings of ICT Young 2012: II Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk 26-27.05.2012, 115-120 (2012).
 • K. Kobierowska, M. Karnińska, J. Karczewski, S. Molin, P. Jasiński, High temperature corrosion resistance of porous hastelloy alloy, Proceedings of ICT Young 2012: II Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk 26-27.05.2012, 203-208 (2012).
 • M. Karpińska, K. Kobierowska, J. Karczewski, S. Molin, P. Jasiński, Evaluation of porous ferritic Fe22Cr stainless steel for solid oxide fuel cells at high temperature, Proceedings of ICT Young 2012: II Konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki, Gdańsk 26-27.05.2012, 179-184 (2012).