Aleksander Chrzan utrzymał nagrodę J. Skowrońskiego

Aleksander Chrzan otrzymał nagrodę 2 stopnia im. Jerzego I. Skowrońskiego przyznaną przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za swoją magisterską pracę dyplomową.

2014-01-07