Wystąpienia konferencyjne realizowane w pramach projektu

 1. IV Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (01-04 października 2013, Krynica), CGO films on YSZ electrolyte fabricated by spray pyrolysis for SOFC – poster prezentowany przez Dagmarę Szymczewską.
 2. IV Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (01-04 października 2013, Krynica), Functional layers for solid oxide fuel cells – poster prezentowany przez Jakuba Karczewskiego.
 3. ICT Young 2013 (24-26.05.2013 Gdańsk), Metody modyfikacji katod w tlenkowych ogniwach paliwowych - prezentacja ustna wygłoszona przez Aleksandra Chrzana.
 4. 19th International Conference on Solid State Ionics (02-07 czerwca 2013, Kyoto, Japan ), Ceria interlayer in SOFC fabricated by spray pyrolysis – prezentacja ustna wygłoszona przez Jakuba Karczewskiego.
 5. Energetyka przyszłości – energooszczędne instalacje i systemy (Automatyka, elektryka, zakłócenia) 2015 (26-29 maj 2015 Jurata), Ogniwa paliwowe – wyzwania i perspektywy -  prezentacja ustna wygłoszona przez Jakuba Karczewskiego.
 6. XIII Symposium PRZEWODNIKI SZYBKICH JONÓW (4-7.12.2013 Zakopane), Three electrode configuration measurements of electrolyte-diffusion barrier-cathode interface - prezentacja ustna wygłoszona przez Dagmarę Szymczewską.
 7. XIII Sympozjum PRZEWODNIKI SZYBKICH JONÓW (4-7.12.2013 Zakopane), Functional Layers Between Cathode And Electrolyte For Solid Oxide Fuel Cells - prezentacja ustna wygłoszona przez Aleksandra Chrzana.
 8. ICT Young 2014 (26-28.09.2014 Gdańsk), Solid oxide fuel cells – anode fabrication - prezentacja ustna wygłoszona przez Paulinę Łangowską.
 9. Biotech Conference 2014 (4-5.06.2014 Gdańsk), Deposition and growth of thin ceramic films - prezentacja ustna wygłoszona przez Aleksandra Chrzana.
 10. 4th International Conference of the European Ceramic Society (21-25.06.2015 Toledo, Spain), Nanocrystalline cathode functional layer for SOFC - prezentacja ustna wygłoszona przez Jakuba Karczewskiego.
 11. 38th International Conference of IMAPS-CPMT (20-23.09.2015 Gdańsk), LaNi1-xCoxO3-δ (x=0.4 to 0.7) cathodes for solid oxide fuel cells by infiltration - poster prezentowany przez Aleksandra Chrzana
 12. 11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (25-29.06.2014 Gdańsk-Sobieszewo), Ceria based protective coatings for steel interconnects prepared by spray pyrolysis – poster prezentowany przez Dagmarę Szymczewską.
 13. 11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (25-29.06.2014 Gdańsk-Sobieszewo), Interaction of SrTi0.65Fe0.35O3 δ  with LaNi0.6Fe0.4O3 δ, La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 δ  and  Ce0.8Gd0.2O2 δ - poster prezentowany przez Aleksandra Chrzana
 14. V Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage (22-25 września 2015, Białka Tatrzańska), Influence of Anode Microstructure on Fuel Cell Performance – poster prezentowany przez Dagmarę Szymczewską.
 15. 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (03-07 lipca 2016, Kaunas, Litwa) CGO as a barrier layer between perovskite electrodes and YSZ electrolyte for SOFC fabricated by spray pyrolysis - prezentacja ustna wygłoszona przez Dagmarę Szymczewską.
 16. 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (03-07 lipca 2016, Kaunas, Litwa), La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ cathodes for SOFC prepared by infiltration with different precursors - prezentacja ustna wygłoszona przez Aleksandra Chrzana.
 17. 10th Asian Meeting on Electroceramics (04-07 grudnia 2016 Taipei, Taiwan), Thin functional layers for solid oxide fuel cells - wykład proszony wygłoszony przez Piotra Jasińskiego.