Dyplomy realizowany w ramach projektu

  • inż. Marta Borucka - Przygotowanie tlenkowego ogniwa paliwowego za pomocą nanoszenia aerozolowego.
  • inż. Mikołaj Żak - Metaliczne cienkie warstwy pomiędzy katodą a elektrolitem w tlenkowym ogniwie paliwowym.
  • inż. Patrycja Machola - Wytwarzanie cienkich filmów tlenku ceru domieszkowanego gadolinem i oznaczanie ich właściwości elektrycznych.
  • inż. Paulina Łangowska - Tlenkowe ogniwa paliwowe - wytwarzanie i charakteryzacja.
  • mgr inż. Dagmara Szymczewska - Domieszkowany tlenek ceru jako przejściowa warstwa w tlenkowym ogniwie paliwowym.
  • mgr inż. Aleksander Chrzan - Funkcjonalne warstwy pomiędzy katodą a elektrolitem ogniwa SOFC.
  • mgr inż. Krzysztof Zagórski - Badanie tlenkowych ogniw paliwowych modyfikowanych warstwami funkcjonalnymi.
  • mgr inż. Joanna Bednarczyk - Tlenkowe ogniwa paliwowe - analiza procesów elektrochemicznych.
  • mgr inż. Anna Czaja - Optymalizacja anody tlenkowego ogniwa paliwowego.
  • mgr inż. Magdalena Biczyńska - Nanokrystaliczne katody dla tlenkowych ogniw paliwowych.