Projekt PL-TW DZP/PL-TW2/6/2015

"Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy"
realizowany w latach 2015-2018

 

  • Streszczenie projektu
  • Wybrane wyniki prac badawczych
  • Publikacje JCR opublikowane w ramach projektu
  • Inne publikacje opublikowane w ramach projektu
  • Wystąpienia konferencyjne realizowane w ramach projektu
  • Prace magisterskie i inżynierskie realizowane w ramach projektu