41st International Microelectronics and Packaging Poland Conference

W dniach 11-13 września 2017 odbędzie się 41st International Microelectronics and Packaging Poland Conference. Ogranizatorem konferencji jest Politechnika Warszawska. Za program konferencji odpowiadać będą prof. dr hab. inż. Ryszard Kisiel oraz dr inż. Piotr Firek.

Podczas konferencji swój poster zaprezentuje mgr inż. Aleksander Mroziński pt. "Non-enzymatic glucose sensor based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) decorated with Cu nanoparticles".

2017-09-09