Doktoraty

 

     
 

Wytwarzanie cienkich warstw dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą pirolizy aerozolowej

Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński
Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Molin

dr inż. Dagmara Grudzień

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona: 17.12.2018

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 18.12.2018
(rozprawa wyróżniona)

 

Conducting polymers for biodegradable metallic implants

Promotorzy: dr hab. inż. Piotr Jasiński  - Politechnika Gdańska
prof. dr inż. Annick Hubin - Vrije Univeriteit Brussel

dr inż. Karolina Cysewska

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Publiczna obrona: 30.08.2018

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 30.08.2018
(rozprawa wyróżniona)

 

Czujniki gazów wykorzystujące polimery przewodzące

Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński
Promotor pomocniczy: dr inż. Błażej Scheibe

dr inż. Katarzyna Dunst

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona: 8.05.2018

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 22.05.2018
(rozprawa wyróżniona)

 

Zastosowanie metod eksploracji danych do analizy odpowiedzi czujników gazu

Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Jasiński

 

dr inż. Paweł Kalinowski

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona: 27.02.2018

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 20.03.2018
(rozprawa wyróżniona)

 

Nanostruktury w katodach tlenkowych ogniw paliwowych

Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński
Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Karczewski

dr inż. Aleksander Chrzan

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona: 12.12.2017

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 19.12.2017
(rozprawa wyróżniona)

 

Tlenkowe ogniwa paliwowe ze stalowym interkonektorem

Promotor: dr hab. inż. Piotr Jasiński

dr inż. Sebastian Molin

Google scholar

Autoreferat

Prezentacja doktorska

Rozprawa doktorska

Recenzja 1

Recenzja 2

Publiczna obrona: 25.10.2011

Nadanie stopnia doktora nauk
technicznich: 22.11.2011
(rozprawa wyróżniona)