Obrona Pawła Kalinowskiego

W dniu 27.02.2018 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Pawła Kalinowskiego, zaś w dniu 20.03.2018 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Pawłowi Kalinowskiemu stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności czujniki. Jednocześnie doktorat Pawła Kalinowskiego uzyskał wyróżnienie.