Projekt OPUS 2017/25/B/ST8/02275

"Badanie oraz minimalizacja ohmowych i polaryzacyjnych strat w tlenkowych ogniwach elektrochemicznych przez zastosowanie nanokrystalicznych warstw ceramicznych"
realizowany w latach 2018-2021