Projekt HARMONIA 2017/26/M/ST8/00438

"Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw (NoMaSOIC)" realizowany w latach 2018-2021