Streszczenie projektu

Projekt zakłada prace badawcze nad lepszym poznaniem oraz ograniczeniem procesów degradacji zachodzacych w ogniwach i elektrolizerach opartych na stałych tlenkach (tzw. SOCs, z ang. Solid Oxide Cells). Poprzez przygotowanie oraz pomiary elektryczne warstw elektrod o ściśle kontrolowanych właściwościach (np. wielkość ziaren, porowatość), określony zostanie wpływ struktury na wydajność i stabilność elektrod. Projekt zakłada badanie zarówno elektrody wodorowej jak i tlenowej, tworząc komplementarne badania pozwalające na całościowe spojrzenie na problem degradacji ogniw. Badania prowadzone w projekcie obejmą podstawowe aspekty degradacji elektrod, oparte np. na aglomeracji nanomateriałów (prowadzące do zmniejszenia ich powierzchni właściwej) oraz zweryfikują możliwość wpłynięcia na szybkość degradacji poprzez modyfikację mikrostruktury oraz składu chemicznego elektrod. Po wstępnych badaniach na układzie symetrycznych elektrod przygotowane oraz zbadane zostaną ogniwa paliwowe wykorzystujące zdobytą wiedzę. W celu przygotowania warstw elektrod o kontrolowanych właściwościach, wykorzystane zostaną nowoczesne technologie materiałowe (np. pirolizy aerozolowej oraz nasączania elektrod).
Zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystana do konstrukcji następnej generacji ogniw tlenkowych o ulepszonych parametrach użytkowych, prowadząc do ich szybszego wprowadzenia na szerszą skalę.