Obrona Katarzyny Dunst

W dniu 8.05.2018 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Katarzyny Dunst, zaś w dniu 22.05.2018 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Katarzynie Dunst stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności czujniki. Jednocześnie doktorat Katarzyny Dunst uzyskał wyróżnienie.

2018-05-22