Obrona Karoliny Cysewskiej

W dniu 30 sierpnia 2018 odbyła się publiczna obrona doktoratu Karoliny Cysewskiej pt. "Conducting polymers for biodegradable metallic implants". Obrona odbyła się w Vrije Universiteit Brussel zgodnie z procedurami obowiązującymi na tym uniwersytecie. Karolina Cysewska uzyskała stopień doktorana nauk technicznych w dyscyplinie Engineering Sciences z wyróżnieniem.

2018-09-07