Obrona Dagmary Grudzień

W dniu 17.12.2018 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Dagmary Grudzień (Szymczewskiej), zaś w dniu 18.12.2018 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Dagmarze Grudzień stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności technologia elektroniczna. Jednocześnie doktorat Dagmary Grudzień uzyskał wyróżnienie.


2018-12-23