Wystąpienia konferencyjne realizowane w ramach projektu

  • P. Jasiński, J. Karczewski, A. Mroziński, B. Hołówko, S. Molin, Fabrication and properties of functional layers for solid oxide cells, The International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-13) July 3-7 2018 Minsk, Belarus - prezentacja
  • Sebastian Molin, B. Hołówko, A. Mroziński, B. Kamecki, J. Karczewski, P. Jasiński, Spray Pyrolysis Fabrication and Characterization of Diffusion Barrier Layers for Solid Oxide Fuel Cells, The 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT), 11-14th September 2018, Gdańsk, Poland - poster
  • A. Mroziński, J. Karczewski, S. Molin, P. Jasiński, Effect of infiltration of highly catalytic nanoparticles on polarization resistance of porous SrTi0.65Fe0.35O3-x for solid oxide fuel cells, NANOSMAT, 11-14th September 2018, Gdańsk, Poland - poster
  • P. Jasiński, J. Karczewski, B. Kamecki, A. Mroziński, B. Hołówko, S. Molin, Wpływ warstwy przeciwdyfuzyjnej CGO na parametry ogniw SOFC/SOEC, XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów Gdańsk (PSJ 2018), 26-29.09.2018 - prezentacja
  • B. Holowko, A. Mrozinski, J. Karczewski, S. Molin, P. Jasinski, Nanocrystalline hydrogen electrodes for solid oxide cells obtained by infiltration, PSJ 2018, Gdańsk, 26-29.09.2018 - prezentacja
  • A. Mroziński, J. Karczewski, S. Molin, P. Jasiński, Badanie rezystancji polaryzacyjnej SrTi1-xFexO3-d  dla potrzeb tlenkowych ogniw paliwowych, PSJ 2018, Gdańsk, 26-29.09.2018 - poster
  • P. Jasiński, S. Molin, J. Karczewski, Yi-Xin Liu, Sea-Fue Wang, DRT transformation of impedance spectra for SOC analysis, 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, June 6th, - June 8th, 2018, Krakow, Poland - prezentacja zaproszona
  • S. Molin, B. Kamecki, J. Karczewski, P. Jasiński, Spray pyrolysis deposition method for functional layers for high temperature fuel cells, 2nd Nordic Conference on Ceramic snd Glass Technology, 10-11 December 2018, RISO,  Denmark - poster