Pomiary Beamline w Solaris w Krakowie (22-25 marca)

Członkowie naszego zespołu (J. Ignaczak, B. Lemieszek i K. Lankauf) zakończyli właśnie sesję pomiarową w National Synchrotron Radiation Centre na linii XAS (numer beamtime 212054).
Badania dotyczyły struktury spineli tlenkowych opartych na MnCo2O4, w których część Co zastąpiliśmy Fe i badaliśmy te nowe materiały pod kątem ich aktywności elektrokatalitycznej dla ewolucji tlenu.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia pomiarów!

2022-03-26