Oferta pracy na stanowisku student/doktorant

Oferta stypendialna dla studentów II lub III stopnia studiów w ramach projektu „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera fizyki, chemii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, elektroniki lub pokrewnej dziedziny;*
2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w elektrolizerach;
4) status studenta studiów II stopnia lub studenta-doktoranta w Szkole Doktorskiej.

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.
Opis zadań:
Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs OPUS-22, nr umowy projektu UMO-2021/43/B/ST8/01831 z dnia 3 października 2022 r., na stanowisku student/doktorant-stypendysta. Głównym celem projektu jest opracowanie nowego narzędzia do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach. Przewiduje się zatrudnienie 3 studentów/doktorantów do różnych zadań w projekcie.
Główne zadania badawcze:
Stanowisko 1 - budowa, kalibracja i walidacja stanowiska badawczego do badań elektrolizerów wykorzystującego izotopologu dwutlenku węgla;
Stanowisko 2 – wytworzenie i badanie serii modyfikowanych chemicznie i mikrostrukturalnie SOEC;
Stanowisko 3 - badanie procesu koelektrolizy z wykorzystaniem modyfikowanych chemicznie i mikrostrukturalnie ogniw SOEC;

Typ konkursu NCN: OPUS-22
Termin składania ofert: 28 października 2022 r., godz. 15:00
Forma składania ofert: osobiście/pocztą/e-mail
Warunki zatrudnienia:

1) wyłoniony w konkursie kandydat musi być studentem studiów II stopnia, doktorantem lub zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;
2) stypendium przyznawane jest na czas realizacji określonych zadań w projekcie od momentu zawarcia umowy stypendialnej (przewidywany termin podpisania umowy: listopad 2022). Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy;
3) wysokość środków na stypendium wynosi:
Stanowisko 1 - 5000 PLN/miesięcznie;
Stanowisko 2 - 2500 PLN/miesięcznie;
Stanowisko 3 - 2250 PLN/miesięcznie;

4) projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys zawierający informacje o osiągnięciach naukowych kandydata, o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań oraz o kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II lub III stopniu studiów wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów;
4) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata;
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.);

Dokumenty należy składać do pok. 103 EA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, bądź w formie elektronicznej do kierownika projektu Piotra Jasińskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf).  
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej, w wyniku której wyłoniona zostaną osoby rekomendowane do otrzymania stypendium.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowych informacji udziela:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.+48 58 3471323
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 października 2022 r.
Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.