Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta w projekcie OPUS-22

W projekcie OPUS-22 nr UMO-2021/43/B/ST8/01831 pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla” komisja konkursowa przyznała stypendia na stanowiskach typu doktorant (student) - stypendysta mgr inż. Patrykowi Błaszczakowi oraz mgr. inż. Agacie Duckiej. Trzecie stanowisko nie zostało obsadzone.