Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta w projekcie SONATA-17

W projekcie SONATA-17 nr 2021/43/D/ST7/01362 pt. „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego” komisja konkursowa w dniu 26.01.2023 r. przyznała stypendia na stanowiskach typu student- stypendysta Natalii Zalewskiej oraz Matthiasowi Nawrockiemu.