2010

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

  • S. Molin, P. Jasiński, Tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na nośnym elemencie z metalowego porowatego interkonektora, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 5, 41-52 (2010).
  • M. Tołczyk, S. Molin, M. Gazda, P. Jasiński, Structural and Electrical Properties of STF Materials for SOFC Applications, Proceedings of the 11th ECERS Conference, Krakow, 326-331 (2010).
  • S. Molin, G. Jasiński, M. Gazda, P. Jasiński, Wytwarzanie i charakteryzacja rezystancyjnych czujników tlenu z wykorzystaniem SrTi0.65Fe0.35O3, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 6, 132-135(2010).
  • A. Mielewczyk-Gryń, S. Molin, K. Gdula, G. Jasiński, B. Kusz, P. Jasiński, M. Gazda, Structure and electric properties of double magnesium zirconium orthophosphate, Proceedings of the 11th ECERS Conference, Krakow, 322-325 (2010).