2006

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

  • B. Chachulski, D. Falęta, J. Gębicki, P. Jasinski, G. Jasiński, A. Nowakowski, Investigations of a new humidity sensor with polymer film, Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
  • G. Jasiński, P. Jasinski, Nowakowski A., An application of advanced data processing methods to response analysis of electrocatalytic gas sensor Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
  • A. Madany, P. Jasinski, G. Jasiński, B. Chachulski, A. Nowakowski, Preparation and properties of nano-porous alumina based humidity sensors, Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
  • P. Jasinski, G. Jasiński, V. Petrovsky, H.U. Anderson, Nanocrystalline doped zirconia and ceria films for fuel cell application, Elektronika 12/2006, 14-15 (2006).
  • P. Jasinski, G. Jasiński, V. Petrovsky, H.U. Anderson, Nanocrystalline doped zirconia and ceria films for fuel cell application Proceedings XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, 319-322 (2006).
  • G. Jasiński, P. Jasinski, B. Chachulski, D. Falęta, Polymer humidity sensors deposited directly on PCB laminate substrate Proceedings XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, 315-318 (2006).
  • G. Jasiński, P. Jasinski, A. Nowakowski, Electrocatalytic gas sensor response analysis w Chemometrics: methods and applications, Kraków, Wydaw. Instytutu Eksertyz Sądowych 153-160 (2006).
  • G. Jasiński, P. Jasinski, A. Nowakowski, Zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006, 211-214 (2006).
  • P. Jasinski, G. Jasiński, A. Madany, B. Chachulski, A. Nowakowski, Technologia wytworzenia i właściwości czujników wilgotności na bazie nanoporowatego tlenku glinu COE 2006: IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006, 215-218 (2006).