2004

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

  • T. Suzuki, P. Jasinski, V. Petrovsky, H.U. Anderson, The Opical amd Electrical Properties of Nanocrystalline La0.4Sr0.6TiO3 Thin Films, "Development in Dielectric Materials and Electronic Devices" Ceramic Transactions Vol.167, 67-76 (2004).
  • T. Suzuki, P. Jasinski, F. Dogan, H.U. Anderson, Single Chamber Fuel Cell: A Power Source for High Temperature Electronics, Proceedings of International High Temperature Electronics Conference and Exhibition HiTec 2004 (CD ROM).
  • B. Chachulski, J. Gębicki, G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, Filmy polimerowe z modyfikowanej chemicznie polietylenoiminy wykorzystywane w elektrycznych czujnikach wilgotności, Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE 2004, Wrocław, 37-40 (2004).
  • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, T. Zajt, B. Chachulski, Electrocatalytic nitrogen dioxide sensor, Proceedings SPIE 2004 Vol. 5505 (31), 89-94 (2004).
  • B. Chachulski, G. Jasiński, T. Zajt, A. Nowakowski, P. Jasiński, Properties of humidity sensors with porous Al2O3 as a dielectric layer, Proceedings SPIE 2004 Vol. 5505 (31) 95-100 (2004)
  • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, B. Chachulski, Thick film Lisicon sensor with gold electrodes, Proceedings of  XXVIII International Conference IMAPS-Poland Chapter 2004,  Wrocław,  269-272 (2004).
  • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, B. Chachulski, Właściwości elektrochemicznego czujnika NO2 wykorzystującego kinetykę reakcji na bazie Lisiconu, Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE 2004. Wrocław,  s. 61-64 (2004).