2007

Other articles

 • P. Jasinski, T. Suzuki, V. Petrovsky, H.U. Anderson, A novel technology of solid oxide fuel cell fabrication; w: Fuel Cell Electronics Packaging, editors Ken Kuang, Keith Easler, Springer, 61-84 (2007).
 

2006

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 • B. Chachulski, D. Falęta, J. Gębicki, P. Jasinski, G. Jasiński, A. Nowakowski, Investigations of a new humidity sensor with polymer film, Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
 • G. Jasiński, P. Jasinski, Nowakowski A., An application of advanced data processing methods to response analysis of electrocatalytic gas sensor Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
 • A. Madany, P. Jasinski, G. Jasiński, B. Chachulski, A. Nowakowski, Preparation and properties of nano-porous alumina based humidity sensors, Proc. SPIE Vol. 6378 (2006).
 • P. Jasinski, G. Jasiński, V. Petrovsky, H.U. Anderson, Nanocrystalline doped zirconia and ceria films for fuel cell application, Elektronika 12/2006, 14-15 (2006).
 • P. Jasinski, G. Jasiński, V. Petrovsky, H.U. Anderson, Nanocrystalline doped zirconia and ceria films for fuel cell application Proceedings XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, 319-322 (2006).
 • G. Jasiński, P. Jasinski, B. Chachulski, D. Falęta, Polymer humidity sensors deposited directly on PCB laminate substrate Proceedings XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, Kraków, 24-27 September 2006, 315-318 (2006).
 • G. Jasiński, P. Jasinski, A. Nowakowski, Electrocatalytic gas sensor response analysis w Chemometrics: methods and applications, Kraków, Wydaw. Instytutu Eksertyz Sądowych 153-160 (2006).
 • G. Jasiński, P. Jasinski, A. Nowakowski, Zastosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych do analizy odpowiedzi czujników elektrokatalitycznych COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006, 211-214 (2006).
 • P. Jasinski, G. Jasiński, A. Madany, B. Chachulski, A. Nowakowski, Technologia wytworzenia i właściwości czujników wilgotności na bazie nanoporowatego tlenku glinu COE 2006: IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne - materiały konferencyjne, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006, 215-218 (2006).

 

 

2005

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 • P. Jasinski, Jednokomorowe tlenkowe ogniwa paliwowe; w: Ogniwa paliwowe. Nowe kierunki rozwoju. Wrocław, Red. Wiad. Chem., 59-75 (2005).
 • F. Dogan, T. Suzuki, P. Jasinski, H.U. Anderson, Effect of cathode materials on the performance of single chamber solid oxide fuel cell and module, in "Synthesis, properties and crystal chemistry of perovskite-based materials", edited by W.Wong-Ng, A.Goyal, R.Guo, A.S.Bhalla, Ceramic Transactions Vol.169, 39-47 (2005).
 • V. Petrovsky, P. Jasinski, H.U. Anderson, and T. Petrovsky: Influence of the Grain Boundaries on Conductivity of Yttrium Stabilized Zirconia, in Solid-State Ionics—2004, edited by Philippe Knauth, Christian Masquelier, Enrico Traversa, and Eric D. Wachsman (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 835, Warrendale, PA) K7.9.1-K7.9.6 (2005).
 • P. Jasinski, V. Petrovsky, Electrical properties of ceria films prepared by net shape technology,  Proc. of 29 International Conference IMAPS-Poland 2005, Koszalin-Darłówko, 135-138 (2005).
 • P. Jasiński, Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell - Current Stage of Development and Prospects, Proc. of 29 International Conference IMAPS-Poland 2005, Koszalin-Darłówko, 135-138 (2005).
 • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, Simulation of solid state ionic conductors I-V characteristics, Proc. of 29 International Conference IMAPS-Poland 2005, Koszalin-Darłówko, 135-138 (2005).

 

 

2004

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 • T. Suzuki, P. Jasinski, V. Petrovsky, H.U. Anderson, The Opical amd Electrical Properties of Nanocrystalline La0.4Sr0.6TiO3 Thin Films, "Development in Dielectric Materials and Electronic Devices" Ceramic Transactions Vol.167, 67-76 (2004).
 • T. Suzuki, P. Jasinski, F. Dogan, H.U. Anderson, Single Chamber Fuel Cell: A Power Source for High Temperature Electronics, Proceedings of International High Temperature Electronics Conference and Exhibition HiTec 2004 (CD ROM).
 • B. Chachulski, J. Gębicki, G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, Filmy polimerowe z modyfikowanej chemicznie polietylenoiminy wykorzystywane w elektrycznych czujnikach wilgotności, Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE 2004, Wrocław, 37-40 (2004).
 • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, T. Zajt, B. Chachulski, Electrocatalytic nitrogen dioxide sensor, Proceedings SPIE 2004 Vol. 5505 (31), 89-94 (2004).
 • B. Chachulski, G. Jasiński, T. Zajt, A. Nowakowski, P. Jasiński, Properties of humidity sensors with porous Al2O3 as a dielectric layer, Proceedings SPIE 2004 Vol. 5505 (31) 95-100 (2004)
 • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, B. Chachulski, Thick film Lisicon sensor with gold electrodes, Proceedings of  XXVIII International Conference IMAPS-Poland Chapter 2004,  Wrocław,  269-272 (2004).
 • G. Jasiński, P. Jasiński, A. Nowakowski, B. Chachulski, Właściwości elektrochemicznego czujnika NO2 wykorzystującego kinetykę reakcji na bazie Lisiconu, Materiały VIII Konferencji Naukowej Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE 2004. Wrocław,  s. 61-64 (2004).

 

 

Więcej artykułów…

 1. 2003