2016

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 

 

 

2015

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 

2014

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 

2013

Articles published in a journal covered by Journal Citation Reports

Other articles

 • Ł. Woźniak, Taguchi sensors under temperature modulation, PhD Interdisciplinary Journal 3 2013, 77-82 (2013).
 • A. Strzelczyk, G. Jasiński, B. Chachulski, Construction and investigation of SO2 amperometric sensor with a solid polymer electrolyte membrane, PhD Interdisciplinary Journal 3 2013, 21-26 (2013).
 • K. Dunst, J. Karczewski, P. Jasiński, Influence of synthesis conditions on zinc oxide nanorode layer morphology, PhD Interdisciplinary Journal 2 2013, 23-28 (2013).
 • P. Kalinowski, G. Jasiński, Application of Multiplicative Drift Correction and Component Correction methods on simulated gas sensor array responses, PhD Interdisciplinary Journal 1 2013, 99-105 (2013).
 • A. Chrzan, Metody modyfikacji katod w tlenkowych ogniwach paliwowych, ICT Young 2013: III konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 24-25.05.2013, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 179-184 (2013).
 • E. Ardanowska, P. Kalinowski, Ł. Woźniak, G. Jasiński, P. Jasiński, Real-time working gas recognition system based on the array of semiconductor gas sensors and portable computer Raspberry PI, 37th International Microelectronics and Packaging Conference IMAPS-CPMT Poland 2013, Kraków, 22-25.09.2013, 1-4 (2013).
 • P. Kalinowski, K. Murawska, Ł. Woźniak, G. Jasiński, P. Jasiński, Liniowe i nieliniowe modele wielowymiarowej kalibracji do predykcji stężenia substancji z pomiarów woltamperometrycznych,  XVIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, 10-12.10.2013, 1-7 (2013).
 • P. Kalinowski, E. Ardanowska, A. Strzelczyk, G. Jasiński, Toxic gases identification using electrocatalytic sensor response and artificial neural network, ICT Young 2013: III konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 24-25.05.2013, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 315-320 (2013).
 • E. Ardanowska, P. Kalinowski, G. Jasiński, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy odpowiedzi matryc czujników gazu, ICT Young 2013: III konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 24-25.05.2013, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 361-366 (2013).
 • Ł. Woźniak, G. Jasiński, P. Jasiński, Gas sensors with temperature modulation – an overview, ICT Young 2013: III konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki: materiały konferencyjne, Gdańsk, 24-25.05.2013, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 141-146 (2013).
 • A. Frymark, P. Jasiński, Graphene in gas chemiresistors, ICT Young 2013: III konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki: materiały konferencyjne, Gdańsk, 24-25.05.2013 / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. - Gdańsk : ICT Young, 147-152 (2013).