Wybór osoby na stanowisko Post-doc w projekcie SONATA BIS 8 o nr. 2018/30/E/ST8/00821

W projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821 pt. „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury” komisja konkursowa w dniu 14.12.2023 r. przyznała stanowiska typu Post-doc na okres 01-09.2024 dr. inż. Samihowi Haj Ibrahimowi, absolwentowi Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Nabór na stanowisko Post-doc w projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie elektronika lub dziedzinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu (okres ten może być przedłużony o czas trwania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, bądź długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby);
 • profil badawczy odpowiadający badaniom prowadzonym w Katedrze Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych oraz w projekcie SONATA BIS 8 nr 2018/30/E/ST8/00821, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki;
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w badaniach nad właściwościami materiałów porowatych
 • umiejętność pracy w grupie międzynarodowej;
 • dobra organizacja pracy obejmująca realizację kilku zadań jednocześnie;
 • płynna komunikacja w języku angielskim (na poziomie min. B2).

Opis zadań:

Do zadań zatrudnionego będzie należało m.in.:

 • przygotowanie spieków porowatych stali metodami druku 3D oraz odlewania foliowego;
 • wykonywanie analiz porowatych spieków - wyznaczanie porowatości, powierzchni i innych parametrów;
 • publikowanie wyników badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • przygotowanie raportów z prowadzonych badań.

Warunki zatrudnienia:
zatrudnienie w formie umowy o pracę na pełny etat

Dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV - w tym wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 3. odpis dyplomów lub innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oferty należy nadsyłać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: 11.12.2023 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Wybór 2 osób do ról Stypendysta-Doktorant w projekcie M-ERA.NET 3

W projekcie M-ERA.NET 3 nr 2022/04/Y/ST5/00165 pt. „Zdefektowane tlenki metali - nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych” komisja konkursowa w dniu 22.11.2023 r. przyznała stanowiska typu Doktorant-Stypendysta:

 • na 7 miesięcy - MSc Omidowi Ekhlasiosgouei;
 • na 24 miesięcy - MSc Maryam Mehdizade.

M-ERA.NET - oferta stypendialna dla doktoranta 2

[PL] Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta w projekcie M-ERA.NET 3 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Zdefektowane tlenki metali - nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych" 
[EN] PhD student-scholarship position in an M-ERA.NET 3 project funded by National Science Centre entitled "Defective metal oxides as the next generation of lead-free piezoelectrics for ultrasonic actuators".
 
Requirements:
 • Education: higher (MSc, MSc. Eng.) in a field of materials engineering, chemistry, electronics, or other related.
 • Professional experience: participation in a scientific project, attendances in scientific conferences for students, co-author in conference/journal publications.
 • The minimum required knowledge and experience: basic knowledge in materials engineering, laboratory skills, good organization.
 • English language skills at an advanced level.
 • PhD student status (enrolled at Doctoral School).
Tasks:
 • Fabrication of bulk doped ceria samples by pressing and tape casting.
 • Electrical characterization of bulk ceria samples.
 • Preparation of scientific manuscripts for publication.
 • Presentation of results at scientific conferences.
Required documents:
 • CV;
 • Motivational letter;
 • Certificate of participation in Doctoral School;
Type of NCN competition: NCN, M-ERA.NET 3
Deadline for applications: 20.11.2023, the results will be announced on 22.11.2023. The earliest start date is 01.12.2023.
Conditions of employment: scholarship 2000 PLN/month – 7 months contract.

M-ERA.NET - oferta stypendialna dla doktoranta

[PL] Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta w projekcie M-ERA.NET 3 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Zdefektowane tlenki metali - nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych
[EN] PhD student-scholarship position in an M-ERA.NET 3 project funded by National Science Centre entitled "Defective metal oxides as the next generation of lead-free piezoelectrics for ultrasonic actuators".
 
Requirements:
 • Education: higher (MSc, MSc. Eng.) in a field of materials engineering, chemistry, electronics, or other related.
 • Professional experience: participation in a scientific project, attendances in scientific conferences for students, co-author in conference/journal publications.
 • The minimum required knowledge and experience: basic knowledge in materials engineering, laboratory skills, good organization.
 • English language skills at an advanced level.
 • PhD student status (enrolled at Doctoral School).
Tasks:
 • Development of spray-pyrolysis thin film fabrication method.
 • Fabrication of doped ceria thin films by spray-pyrolysis.
 • Electrical characterization of ceria thin films.
 • preparation of scientific manuscripts for publication.
 • presentation of results at scientific conferences.
Required documents:
 • CV;
 • Motivational letter;
 • Certificate of participation in Doctoral School;
Type of NCN competition: NCN, M-ERA.NET 3
Deadline for applications: 20.11.2023, the results will be announced on 22.11.2023. The earliest start date is 01.12.2023.
Conditions of employment: scholarship 2000 PLN/month – 24 months contract.

Wybór osoby na stanowisko Stypendysta-Doktorant w projekcie SONATA 17

W projekcie SONATA-17 nr 2021/43/D/ST5/01828 pt. „Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii” komisja konkursowa w dniu 29.09.2023 r. przyznała stanowisko typu Doktorant-Stypendysta mgr inż. Gabrieli Małyszko.

Poszukiwan-y/a stypendyst(k)a w projekcie SONATA 17 NCN

Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta w projekcie NCN pt. " Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii" / PhD student-scholarship position in NCN project titled " Conductive hydrogel-based composite materials for flexible energy conversion and storage devices"

Requirements:

Education: higher (MSc, MSc. Eng.) in a field of biomedical engineering, materials engineering, chemistry, electronics, or other related.

Professional experience: participation in a scientific project, a scientific conference for students, co-author in conference/journal publications are appreciated.

The minimum required scope of knowledge and experience: basic knowledge in materials engineering (polymers, conducting polymers, catalytic particles) and electrochemistry (performing basic measurements), basic analysis of the material's structure and morphology; English language skills at an advanced level.

Tasks:

- optimization of the process of uniform dispersion of the catalyst particles to eliminate the formation of aggregates in the hydrogel structure,

- synthesis of conductive hydrogels based on PNIPAAm and conductive particles and/or conductive polymer as conductive fillers,

- conducting experiments with the analysis and development of test results of hydrogel materials in terms of oxygen evolution reaction (OER), electrical conductivity, morphological and physicochemical properties (SEM, EDS, FTIR),

- preparation of scientific manuscripts for publication,

- presentation of the results at the conferences.

Type of NCN competition: Sonata

Deadline for applications:29.09.2023

Conditions of employment: scholarship 3000 PLN/month + successful recruitment to the doctoral school at GUT (https://pg.edu.pl/en/doctoral-school); period of contract/stipend agreement - 24 months.

Additional information:In order to apply, please send your CV and motivation letter to the e-mail address:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (PI of the project: dr inż. Sylwia Pawłowska).

Sukces Sylwii i Karoliny w konkursie NCN Sonata 17

Sylwia Pawłowska oraz Karolina Cysewska z naszego zespołu znalazły się w gronie zwycięzców Sonaty 17 Narodowego Centrum Nauki. Sylwia przeprowadzi badania w zakresie syntezy materiałów kompozytowych opartych na hydrożelu przewodzącym do elastycznych systemów konwersji i magazynowania energii (https://www.ncn.gov.pl/.../202.../streszczenia/539660-pl.pdf). Karolina skupi się na rozwoju wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego (https://www.ncn.gov.pl/.../202.../streszczenia/535183-pl.pdf). Gratulacje!!!

2022-06-16

Pomiary Beamline w Solaris w Krakowie (22-25 marca)

Członkowie naszego zespołu (J. Ignaczak, B. Lemieszek i K. Lankauf) zakończyli właśnie sesję pomiarową w National Synchrotron Radiation Centre na linii XAS (numer beamtime 212054).
Badania dotyczyły struktury spineli tlenkowych opartych na MnCo2O4, w których część Co zastąpiliśmy Fe i badaliśmy te nowe materiały pod kątem ich aktywności elektrokatalitycznej dla ewolucji tlenu.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia pomiarów!

2022-03-26

Pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej

W dniu 27.03.2019 roku odbyło się pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej. Na uroczytościach troje z naszych doktorów otrzymało dyplomy.

2019-03-29

Wizyta gości z Vrije Universiteit Brussel

W dniach 16-17.01.2019 odwiedzili nas prof. Annick Hubin oraz prof. Tom Hauffman z Vrije Universiteit Brussel. Goście wygłosili w dniu 16 stycznia 2019 o godzinie 13.15 w sali Aud.2 NE wykłady: "Research facilities at the Electrochemical and Surface Engineering Group of VUB" oraz "Odd Random Phase Electrochemical Impedance Spectroscopy (ORP-EIS) as a Powerful Tool for Electrochemical System Identification". Pomimo chłodu zwiedzanie Gdańska sprawło im wiele przyjemności.

2019-01-18

Obrona Dagmary Grudzień

W dniu 17.12.2018 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Dagmary Grudzień (Szymczewskiej), zaś w dniu 18.12.2018 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Dagmarze Grudzień stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności technologia elektroniczna. Jednocześnie doktorat Dagmary Grudzień uzyskał wyróżnienie.


2018-12-23

Ceremonia wręczenia dyplomu doktorskiego Karolinie Cysewskiej

7 grudnia 2018 odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu doktroskiego Karolinie Cysewskiej we Vrije Universiteit Brussel. Gratulujemy.


2018-12-22

Trzecie miejsce w konkursie podczas NANOSMAT 2018

Karolina Cysewska zdobyła trzecie miejsce w konkursie Young Scientist Lecture Competition @NANOSMAT 2018 "13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials" 11-14 września 2018.

2018-09-16

Obrona Karoliny Cysewskiej

W dniu 30 sierpnia 2018 odbyła się publiczna obrona doktoratu Karoliny Cysewskiej pt. "Conducting polymers for biodegradable metallic implants". Obrona odbyła się w Vrije Universiteit Brussel zgodnie z procedurami obowiązującymi na tym uniwersytecie. Karolina Cysewska uzyskała stopień doktorana nauk technicznych w dyscyplinie Engineering Sciences z wyróżnieniem.

2018-09-07

Nanosmat 2018

W dniach 11-14 września 2018 r. odbędzie się w Gdańsku międzynarodowa konferencja NANOSMAT 2018. To jest już trzynasta edycja konferencji. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Więcej informacji tutaj.

2018-05-30

 

Obrona Katarzyny Dunst

W dniu 8.05.2018 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Katarzyny Dunst, zaś w dniu 22.05.2018 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Katarzynie Dunst stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności czujniki. Jednocześnie doktorat Katarzyny Dunst uzyskał wyróżnienie.

2018-05-22

 

XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów

Miło nam poinformować, że XV Sympozjum Przewodniki Szybkich Jonów odbędzie się w Gdańsku w dniach 26-29 września 2018. Członkowie Laboratorium Materiałów Funcjonalnych współorganizują to wydarzenie naukowe. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Gdańska. Więcej informacj na stronie: http://psj2018.pl/

2018-04-29

 

Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia dla Karoliny Cysewskiej

Karolina Cysewska uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 - gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2018-04-01