Obrona Aleksandra Chrzana

W dniu 12.12.2017 odbyła się publiczna obrona mgr inż. Aleksandra Chrzana, zaś w dniu 19.12.2017 Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła nadać Aleksandrowi stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie elektronika i specjalności technologia elektroniczna. Jednocześnie doktorat Aleksandra Chrzana uzyskał wyróżnienie.

2017-12-22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTTS

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej odbędzie się 29 września 2017, godz. 12.00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN IBIB, Warszawa ul. Księcia Trojdena 4 (sala 90) w celu przeprowadzenia zmian w Statucie PTTS oraz uregulowania i zróżnicowania składek członkowskich.

2017-09-20

Zarząd IMAPS Poland na kadencję 2017-2019

W dniu 13.09.2017 zostały ogłoszone wyniki wyborów IMAPS Poland na kadencję 2017-2019. Do zarządu wybrano:

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska - prezydent
 • dr hab. inż. Karol Malecha - wice-prezydent
 • dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. PG - prezydent elekt
 • dr inż. Agata Skwarek - skarbnik
 • dr inż. Dariusz Klepacki - sekretarz

2017-09-16

21st European Microelectronics and Packaging Conference

W dniach 10-13 września odbędzie się na Politechnice Warszawskiej 21st European Microelectronics and Packaging Conference. Za organizację konferencji odpowiedzialni są:

 • General Chair – Dr. Małgorzata Jakubowska,
 • General Co-Chair – Dr. Jerzy Potencki,
 • Technical Program Chair – Dr. Andrzej Dziedzic,
 • Technical Program Co-Chair – Dr. Piotr Jasiński,
 • Exhibition Chair – Paul Collander,
 • Exhibition Co-Chair – Katarzyna Piekarska,
 • Executive Chair – Dr. Marcin Słoma,
 • Finance Chair – Dr. Agata Skwarek,
 • Media and Promotion Chair – Dr. Grzegorz Wróblewski,
 • Advertising and Promotion Support - Martina Creutzfeldt,
 • Secretary of the Conference – Dr. Dariusz Klepacki.

Podczas konferencji wystąpienia będą mieli:

 • Justyna Bartoszek - "Distribution of relaxation times as a method of separation and identification of complex processes measured by impedance spectroscopy",
 • Łukasz Woźniak - "Temperature modulated semiconductor gas sensor under humidity interference",
 • Grzegorz Jasiński - "Comparison of an electronic noses based on the semiconducting and electrochemical gas sensors performance for an analysis of toxic gas concentration",

oraz postery będą prezentować:

 • Paweł Kalinowski - "Time window based features extraction from temperature modulated gas sensors for prediction of ammonia concentration",
 • Grzegorz Jasiński - "Influence of operation temperature instability on gas sensor performance".

2017-09-09

41st International Microelectronics and Packaging Poland Conference

W dniach 11-13 września 2017 odbędzie się 41st International Microelectronics and Packaging Poland Conference. Ogranizatorem konferencji jest Politechnika Warszawska. Za program konferencji odpowiadać będą prof. dr hab. inż. Ryszard Kisiel oraz dr inż. Piotr Firek.

Podczas konferencji swój poster zaprezentuje mgr inż. Aleksander Mroziński pt. "Non-enzymatic glucose sensor based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) decorated with Cu nanoparticles".

2017-09-09

Władze PTTS na kadencję 2016-2018

W dniu 21.06.2016 wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej na kadencję 2016-2018. W skład Zarządu Głównego weszli:

 • Prezes - Prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, Politechnika Wrocławska,
 • Wiceprezes - Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. PG, Politechnika Gdańska,
 • Sekretarz - Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,
 • Skarbnik - Dr inż. Grzegorz Tarapata, Politechnika Warszawska,
 • Członkowie Zarządu - Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN,  Dr hab. inż. Jerzy Weremczuk, prof. PW, Politechnika Warszawska, Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, Politechnika Śląska.

2016-06-23

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 104

Materiały pokonferencyjne 39th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland zostały opublikowane: http://iopscience.iop.org/1757-899X/104/1

 

2016-01-23

Solid State Ionics Volume 271

Uzyskaliśmy informację, że numer specjalny czasopisma Solid State Ionics związany z konferencją “The 11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport (ISSFIT-11)” został wydany jako Volume 271.

2015-03-01

iCAN'15

Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej (PTTS) po raz kolejny ogłasza Ogólnopolski Konkurs Studencki na opracowanie i zbudowanie nowego urządzenia/systemu z zastosowaniem osiągnięć technologii mikro-nano systemów (zachęca się do zastosowania czujników, mikroczujników lub mikrosystemów). Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej PTTS: http://www.ptts.pl/. Najlepsze projekty w zależności od ich poziomu technicznego zostaną zgłoszone do światowego konkursu iCAN’15 (http://www.ican-contest.org/), który odbędzie się w USA w czerwcu 2015 r.  Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu od 1 do 27 lutego 2015r.

2014-12-09

W dniu 30 czerwca 2014 Katarzyna Dunst otrzymała nagrodę Siemensa dla absolwentów

Jednocześnie Katedra Inżynierii Biomedycznej została nagrodzona produktem firmy Siemens.

2014-07-25

Katarzyna Dunst otrzymała nagrodę za najlepszą pracę dyplomową

Katarzyna Dunst otrzymała nagrodę za najlepszą pracę dyplomową magisterską w konkursie zorganizowanym przez Gdański Chapter IEEE Computer Society.

2014-03-18

Aleksander Chrzan utrzymał nagrodę J. Skowrońskiego

Aleksander Chrzan otrzymał nagrodę 2 stopnia im. Jerzego I. Skowrońskiego przyznaną przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za swoją magisterską pracę dyplomową.

2014-01-07

Katarzyna Dunst utrzymała nagrodę J. Skowrońskiego

Katarzyna Dunst otrzymała nagrodę 3 stopnia im. Jerzego I. Skowrońskiego przyznaną przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za swoją magisterską pracę dyplomową.

2014-01-07

11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport

11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport odbywać się będzie w Gdańsku w dniach 25-29 czerwca 2014. Zarezerwuj swój czas i weź udział w tej konferencji. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport

 

2013-11-04

XIII Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”

Jeszcze w tym roku, w dniach od 4 do 7 grudnia 2013, odbędzie się kolejne XIII Sympozjum „Przewodniki Szybkich Jonów”  w hotelu „Hyrny” w Zakopanem. Więcej na stronie konferencji:

 

2013-11-01

 

Jesteśmy na Facebooku

O naszych aktualnościach można czytać na :

https://www.facebook.com/lab.eceramics

Więcej informacji na naszej stronie domowej:

http://www.eceramics.eti.pg.gda.pl/

Odwiedzaj nas!

2013-08-23

 

Katarzyna Kobierowska otrzymała Diamentowy Grant

Z dużą satysfakcją przyjeliśmy wiadomość, że Katarzyna Kobierowska utrzymała Diamentowy Grant. Będziemy dopingować Kasi w dalszych pracach naukowych.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2013-05-18

 

Piotr Jasiński powołany do Komitetu Redakcyjnego Metrology and Measurement Systems

Piotr Jasiński został powołany do Komitetu Redakcyjnego Metrology and Measurement Systems. Metrology and Measurement System jest czasopismem indeksowanym przez Journal Citation Reports i aktualnie posiada Impact Factor 0.764 (2011). Zapraszamy do publikowania wyników w M&MS.

 

2013-02-02

 

Piotr Jasiński w składzie zespołu redakcyjnego Advances in Materials Science

Piotr Jasiński został zaproszony do udziału w zespole redakcyjnym Advances in Materials Science. Advances in Materials Science jest anglojęzycznym kwartalnikiem z listy MNiSW. Zapraszamy do publikowania oryginalnych prac badawczych w Advances in Materials Science.

 

2013-01-30