Oferta pracy na stanowisku student-doktorant - PhD position in NCN project

Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta w projekcie NCN pt. "Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego" / PhD student-scholarship position in NCN project titled "Development of multifunctional neural electrode with the use of conducting polymer"

Requirements:

- Education: higher (MSc, MSc. Eng.) in a field of biomedical engineering, materials engineering, chemistry, electronics, or other related.- Professional experience: participation in a scientific project or scientific conference for students is appreciated,

- Professional experience: research tasks performed within Msc thesis should be related to biomedical applications, materials engineering, or other related; participation in a scientific project, a scientific conference for students, co-author in conference/journal publications are appreciated.

- The minimum required scope of knowledge and experience: basic knowledge in materials engineering (in particular: polymers, conducting polymers) and electrochemistry (performing basic measurements), basic analysis of the material's structure and morphology; English language skills at an advanced level.

Tasks:

- electrochemical fabrication of PEDOT electrodes: hydrogel PEDOT form on rigid and elastic substrates, performing electrochemical measurements of the electrodes, data analysis,

- modification of hydrogel PEDOT-based electrode with drug reservoir, performing electrochemical measurements to study drug release profile during the electrodes stimulation, data analysis,

- fabrication of hydrogel PEDOT electrodes (rigid and elastic substrate) for ORP-EIS measurement; impedance data analysis and modeling,

- preparation of scientific manuscripts for publication,

- short-term abroad research stay,

- presentation of the results at the conferences.

Type of NCN competition: Sonata

Deadline for applications:15.04.2023

Conditions of employment: scholarship 3000-4000 PLN/month + successful recruitment to the doctoral school at GUT (https://pg.edu.pl/en/doctoral-school)

Additional information:In order to apply, please send your CV and motivation letter to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (PI of the project: dr inż. Karolina Cysewska).

Date of adding post:27.02.2023

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta w projekcie SONATA-17

W projekcie SONATA-17 nr 2021/43/D/ST7/01362 pt. „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego” komisja konkursowa w dniu 26.01.2023 r. przyznała stypendia na stanowiskach typu student- stypendysta Natalii Zalewskiej oraz Matthiasowi Nawrockiemu.

Oferta pracy na stanowisku student

Oferta stypendialna dla studentów I i II stopnia studiów w ramach projektu „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego”

Position: Student - scholarship

Requirements:

  • Education: secondary education and 1st or 2nd degree student of higher education in a field of biomedical engineering, materials engineering, chemistry, electronics, or other related,
  • Professional experience: participation in a scientific project or scientific conference for students is appreciated,
  • The minimum required scope of knowledge and experience: basic knowledge in materials engineering, and basic skills in performing electrical/electrochemical measurements (laboratory course) are appreciated. English language skills at min. semi-advanced level.

Description of taks:

  • chemical/electrochemical preparation of PEDOT-based electrodes,
  • performing electrochemical measurements of the electrodes,
  • data analysis,
  • presentation of the results at the conferences.

NCN project type: SONATA – ST

Deadline to submit applications: Termin składania ofert: 15 stycznia 2023

Condition of employment: scholarship 1000 PLN/month

Additional information: In order to apply, please send your CV and motivation letter to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (PI of the project: dr inż. Karolina Cysewska).

Date of adding post: 2022-12-27

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysta w projekcie OPUS-22

W projekcie OPUS-22 nr UMO-2021/43/B/ST8/01831 pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla” komisja konkursowa przyznała stypendia na stanowiskach typu doktorant (student) - stypendysta mgr inż. Patrykowi Błaszczakowi oraz mgr. inż. Agacie Duckiej. Trzecie stanowisko nie zostało obsadzone.

Oferta pracy na stanowisku student/doktorant

Oferta stypendialna dla studentów II lub III stopnia studiów w ramach projektu „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera fizyki, chemii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, elektroniki lub pokrewnej dziedziny;*
2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w elektrolizerach;
4) status studenta studiów II stopnia lub studenta-doktoranta w Szkole Doktorskiej.

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.
Opis zadań:
Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Nowe narzędzie do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach z użyciem izotopologu dwutlenku węgla”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs OPUS-22, nr umowy projektu UMO-2021/43/B/ST8/01831 z dnia 3 października 2022 r., na stanowisku student/doktorant-stypendysta. Głównym celem projektu jest opracowanie nowego narzędzia do badania procesu koelektrolizy w tlenkowych elektrolizerach. Przewiduje się zatrudnienie 3 studentów/doktorantów do różnych zadań w projekcie.
Główne zadania badawcze:
Stanowisko 1 - budowa, kalibracja i walidacja stanowiska badawczego do badań elektrolizerów wykorzystującego izotopologu dwutlenku węgla;
Stanowisko 2 – wytworzenie i badanie serii modyfikowanych chemicznie i mikrostrukturalnie SOEC;
Stanowisko 3 - badanie procesu koelektrolizy z wykorzystaniem modyfikowanych chemicznie i mikrostrukturalnie ogniw SOEC;

Typ konkursu NCN: OPUS-22
Termin składania ofert: 28 października 2022 r., godz. 15:00
Forma składania ofert: osobiście/pocztą/e-mail
Warunki zatrudnienia:

1) wyłoniony w konkursie kandydat musi być studentem studiów II stopnia, doktorantem lub zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;
2) stypendium przyznawane jest na czas realizacji określonych zadań w projekcie od momentu zawarcia umowy stypendialnej (przewidywany termin podpisania umowy: listopad 2022). Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy;
3) wysokość środków na stypendium wynosi:
Stanowisko 1 - 5000 PLN/miesięcznie;
Stanowisko 2 - 2500 PLN/miesięcznie;
Stanowisko 3 - 2250 PLN/miesięcznie;

4) projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys zawierający informacje o osiągnięciach naukowych kandydata, o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań oraz o kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II lub III stopniu studiów wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów;
4) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata;
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.);

Dokumenty należy składać do pok. 103 EA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, bądź w formie elektronicznej do kierownika projektu Piotra Jasińskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf).  
Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej, w wyniku której wyłoniona zostaną osoby rekomendowane do otrzymania stypendium.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowych informacji udziela:
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.+48 58 3471323
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 października 2022 r.
Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.